Brugerbetingelser

Brugerbetingelser – BAREFOOT DANMARK

Om disse Brugerbetingelser

De følgende betingelser ("Betingelser") gælder for din brug af Barefoots hjemmeside, barefootwine.dk ("Hjemmesiden"). Disse betingelser bør læses sammen med vores politik om behandling af personlige oplysninger ("Politik om Behandling af Personlige Oplysninger"), som er en tilføjelse til vores Betingelser. Læs Betingelserne grundigt.

Når du opretter dig som bruger, accepterer du, ved at sætte kryds i afkrydsningsboksen, at du har læst, forstået og accepteret Betingelserne og politik om behandling af personlige oplysninger (som begge opdateres fra tid til anden) ("Aftalen"). Det er ikke muligt at oprette et medlemskab, hvis du ikke accepterer disse Betingelser og politikker.

Hvis du ikke opretter dig som bruger, accepterer du ved din brug af Hjemmesiden, at du har læst, forstået og accepteret Betingelserne og politik om behandling af personlige oplysninger (som begge opdateres fra tid til anden). Hvis du ikke accepterer disse Betingelser og politikker, skal du øjeblikkelig stoppe med at bruge Hjemmeside.

Om os

Vi er E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ ("Barefoot", "vi", "vores" eller "os"). Hvis du har spørgsmål eller problemer med denne Aftale eller Hjemmesiden, kan du kontakte os på e-mail: consumerrelations@barefootwine.com

Brug af Hjemmesiden

Du bekræfter og garanterer, at du er mindst 18 år og du har juridisk ret og evne til at indgå i og overholde disse Betingelser. Hvis du er under 18 år, må du ikke bruge eller gå ind på Hjemmesiden..

Ejendomsret til materiale på Hjemmesiden

Hvis andet ikke er udtrykkeligt angivet, er al materiale, der findes på Hjemmesiden eller som er den del af Hjemmesiden ("Materiale"), ejet, kontrolleret eller licenseret af Barefoot, Barefoots datterselskaber eller associerede selskaber og er beskyttet mod uautoriseret brug, kopiering og udbredelse ved copyright, varemærke, patent eller andre love, regler og internationale traktater.

Det er ikke tilladt at anvende Materiale uden forudgående samtykke.

BESKED VEDR. TREDJEPARTS HJEMMESIDER: Materiale, der er offentliggjort i forbindelse med tredjeparts hjemmesider eller på anden måde, er vores ejendom, og vi har ikke afstået nogen IP-rettigheder til Materialet. Vi forbeholder os ret til at kræve, at tredjepart ophører med at anvende vores Materiale, hvis vi giver besked derom.

Tilladelse til at bruge materiale på vores Hjemmeside

Hvis du nøje overholder disse Betingelser, giver Barefoot dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke uigenkaldelig tilladelse, som ikke kan overdrages eller overføres, til at downloade, se og/eller afspille en kopi af Materialet på en enkeltstående computer til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at: (a) du bibeholder alle bemærkninger om copyright eller andre ejendomsrettigheder, der er indeholdt i det originale Materiale eller kopier, du måtte lave af Materialet, (b) du ikke anvender Materialet på en måde, der udtrykker en forbindelse med vores produkter, service eller varemærker, (c) du ikke foretager ændringer i Materialet, (d) du ikke tillader eller deltager i, at en tredjepart (uanset om det er til din fordel eller ej): (i) kopierer eller tilretter objektkoden på Hjemmesidens software, HTML, JavaScript eller anden kode, (ii) foretager reverse engineering, dekompilering, reverse assembling, ændrer eller forsøger at finde kildekoder, som Hjemmesiden skaber for at generere dens websider eller noget andet software, andre produkter eller processer, der er tilgængelige på Hjemmesiden, og (c) du ikke indsætter nogen kode eller andet produkt, der kan ændre Materialet på nogen måde, der kan påvirke brugernes oplevelse af Hjemmesiden.

Intellectual property

Copyright på Materiale, der findes på Hjemmesiden, sammen med hjemmesidedesignet, tekst og grafik og måden det fremstår på og alle softwarekompilationer, underlæggende kildekode og software (herunder applets) tilhører Barefoot, Barefoots datterselskaber og leverandører af denne information og er beskyttet af engelske og internationale love og traktater vedrørende copyright. Alle rettigheder forbeholdes. Materiale må ikke gengives eller udgives uden vores skriftlige samtykke. Du må dog gerne downloade eller udskrive et enkelt eksemplar til egen, ikke-kommercielle, offline brug.

Varemærker, servicemærker, logoer og andre beskyttede navne og identifikationer, som ejes af Barefoot og som vises på Hjemmesiden, må ikke anvendes i forbindelse med produkter og service, som ikke tilhører Barefoot. Derudover kan intet indhold på Hjemmesiden tolkes således, at det giver tilladelse eller ret til at anvende noget varemærke uden Barefoots udtrykkelige, skriftlige samtykke. Andre produkter eller firmanavne, der fremgår af denne Hjemmeside, kan være de respektive ejeres registrerede varemærker.

Det er ikke tilladt at anvende Hjemmesiden til formål eller på en måde, der krænker Barefoots eller andre tredjeparters rettigheder. Barefoot opfordrer til, at du indberetter indhold, som du mener, krænker dine rettigheder. Kun IP-rettighedshavere eller personer, der er berettiget til at handle på rettighedshaveres vegne, kan indberette potentielt krænkende indhold.

Hvis du i god tro mener, at indhold på Hjemmesiden krænker dine rettigheder vedrørende copyright, varemærke eller andre IP-rettigheder, kan du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger:

E. & J. Gallo Winery
4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge Middlesex, UB8 1QQ

Tlf. nummer: 01895 813444
Fax: 0189 5813 931
consumerrelations@barefootwine.com

Brugerkommentarer og -opslag

Hjemmesiden giver mulighed for at komme med kommentarer eller beskeder på interaktive områder ("Brugerforum"), der giver udvalgte brugere af Hjemmesiden et forum, hvor de kan give udtryk for deres mening og dele ideer, informationer, materiale og andet brugerskabt indhold (hver især "Brugerindhold")

Rettigheder, du giver os. Når du sender, opretter indlæg, uploader eller offentliggør andet Brugerindhold på et Brugerforum eller andre steder på Hjemmesiden eller direkte til Barefoot (herunder som e-mail eller sms); (1) giver du Barefoot en uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv tilladelse, der kan overdrages og underlicenseres fuldt ud, til at bruge, udnytte, gengive, ændre, oversætte, indarbejde i andre værker, skabe afledte værker af, offentliggøre, udsende og udføre dette Brugerindhold og dit navn, stemme, gengivelse og andre identifikationsinformationer i forbindelse med Brugerindholdet via ethvert medie, der er kendt på nuværende tidspunkt eller bliver udviklet senere, uden nogen godtgørelse til dig, og (2) fraskriver du dig alle rettigheder til Brugerindholdet i det omfang, det er lovligt, også selv om Brugerindholdet forandres eller ændres på en måde, som du ikke mener er acceptabel. Du giver endvidere Barefoot tilladelse til at offentliggøre Brugerindholdet i et søgbart format, der kan tilgås af andre brugere på Hjemmesiden eller Internettet.

Intet ansvar. Vi påtager os intet ansvar for Brugerindhold, der er oprettet på et Brugerforum eller andetsteds på Hjemmesiden og begrænsningerne nedenfor (Begrænsning af ansvar) gælder.

Ingen forpligtelse til at gennemse/overvåge. Vi har ikke, og påtager os ikke, nogen forpligtelse til at gennemse, overvåge, ændre eller fjerne Brugerindhold. Vi forbeholder os dog ret til (men er ikke forpligtet til), efter vores eget skøn og af en hvilken som helst grund, at gennemse, overvåge, ændre, nægte at acceptere, slå op, fjerne eller flytte Brugerindhold.

Indlæg, du laver til os. Du er eneansvarlig for alt dit Brugerindhold. Hvis du indsender Brugerindhold, er du ansvarlig for at sikre, at alt Brugerindhold overholder vores Acceptabel Brugspolitik (se nedenfor), og at der ikke uploades indhold, der er usandt, æreskrænkende, uanstændigt, krænkende eller på anden måde anstødeligt eller i strid med gældende lov eller krænker tredjeparts rettigheder.

Ingen forpligtelse til at anvende. Du accepterer og forstår, at vi ikke er forpligtede til at slå Brugerindhold op, opbevare det eller anvende det.

Sikkerhed. Du anerkender, at Internettet kan udgøre en sikkerhedsrisiko og at indsendelse af Brugerindhold eller anden information måske ikke er sikkert, og at du bør tage dette i betragtning, inden du indsender informationer til Barefoot.

Interaktion mellem brugere og tvister

Du er eneansvarlig for din interaktion med andre brugere af Hjemmesiden, både online og offline. Vi er ikke ansvarlige for brugeres opførsel. Vi forbeholder os ret til, men har ingen forpligtelse til, at overvåge eller involvere os i tvister mellem dig og andre brugere. Udvis almindelig sund fornuft og dømmekraft, når du interagerer med andre, når du indsender eller uploader personlige eller andre informationer, og i det hele taget når du er online.

Politik om Acceptabel Brug

De følgende regler er her for at hjælpe dig med at forstå den opførsel, der forventes af dig, når du deltager i Brugerforums eller andre interaktive områder på Hjemmesiden og/eller indsender Brugerindhold. Du accepterer, at når du deltager i et Brugerforum eller andet interaktivt område på Hjemmesiden, og at når du indsender Brugerindhold, er det underlagt alle Betingelserne, herunder følgende:

Offentligt forum. Indsend ikke personlige informationer (f.eks. dit fulde navn, password, telefonnummer, adresse, e-mailadresse eller anden personlig identificerbar information eller kontaktinformation).

Del ikke andre menneskers personlige informationer. Dit Brugerindhold må ikke afsløre andre personers adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortnummer eller anden information, der kan anvendes til at spore, kontakte eller udgive sig for at være denne person, eller som er af særdeles personlig karakter.

Brugerindhold skal være dit. Alt Brugerindhold skal være dit originale værk og ikke må ikke være kopi af andres værker, og du skal have alle rettigheder til Brugerindholdet, eller alle personer, som har bidraget eller har rettigheder til Brugerindholdet eller på anden måde optræder i Brugerindholdet, skal have givet dig skriftligt samtykke til at uploade og distribuere Brugerindholdet på Hjemmesiden og andre steder.

Ikke billeder af andet end dig og dine venner og familie/musik. I det omfang at det uploadede materiale gøres tilgængeligt på Hjemmesiden, eller hvis du vælger at uploade billeder på Hjemmesiden, linke til indlejrede videoer eller inkludere andre billeder af virkelige personer, skal du sikre dig, at de er af dig eller af dig og nogen, du kender, men kun hvis du har deres udtrykkelige samtykke til at uploade det. Brugerindholdet må ikke indeholde musik, hvis det ikke er dit originale værk og opførelse, og/eller hvis du ikke har alle rettigheder til musikken (herunder eventuelle opførelser).

Upload ikke tredjeparts materiale. Dit Brugerindhold må ikke indeholde synlige logoer, udtryk eller varemærker eller andet tredjeparts materiale. Brug ikke Brugerindhold, der tilhører andre og foregiv, at det er dit eget. Det inkluderer også indhold, som du eventuelt har fundet andre steder på internettet.

Hold dig til det relevante. Dit Brugerindhold skal være relevant i forhold til indholdet på Hjemmesiden og skal have til hensigt at bidrage til diskussionen og fællesskabet på Hjemmesiden – det må ikke indeholde irrelevante emner eller opslag (dette er ikke det rette sted at diskutere politik, religion eller private anliggender).

Hold den gode tone. Udtryk dig ikke på en måde, der kan opfattes som krænkende. Hav respekt for andres meninger og kommentarer, så vi fortsat kan opbygge et Brugerforum, som alle kan nyde godt af. Bandeord, chikane, forfølgelse, at uploade krænkende kommentarer, personlige angreb, sladder eller lignende er ikke tilladt. Dit Brugerindhold må ikke true eller skade andre. Dit Brugerindhold må ikke indeholde negative kommentarer, der er rettet mod race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handikap, eller der er injurierende, æreskrænkende, stødende, uanstændige, pornografiske eller har utvetydigt seksuelt indhold.

Brug ikke Brugerforummet til kommercielle formål. Dit Brugerindhold må ikke reklamere for eller markedsføre produkter eller service udover dem, der leveres af Hjemmesiden.

Upload ikke Brugerindhold, der er upassende eller ulovligt. Dit Brugerindhold må ikke fremme ulovlige aktiviteter. Hvis du uploader eller skriver om Brugerindhold, der er ulovligt eller i uoverensstemmelse med gældende lovgivning, forbeholder vi os ret til at iværksætte de tiltag, der efter vores skøn er passende, herunder at melde dig til myndighederne.

Ingen vold. Dit Brugerindhold må ikke opfordre til vold eller beskrive, hvordan en voldelig eller på anden måde ulovlig eller farlig handling kan udføres.

Vær ærlig og giv ikke et misvisende billede af dig selv i dit Brugerindhold. Udgiv dig ikke for at være en anden person, bruger eller firma og upload eller indsend ikke Brugerindhold, som du ved, er falsk, bedragerisk, vildledende, unøjagtig, misvisende, eller som giver et misvisende billede af din identitet eller dit tilhørsforhold til en person eller et firma.

Forvold ikke skade på Hjemmesiden eller andres computere. Brugerindhold må ikke indeholde virus, trojanske heste, spyware eller andre teknologier, der kan påvirke driften af Hjemmesiden eller andet computersystem.

I tilfælde, hvor du føler dig truet eller tror, at andre er i fare, skal du omgående kontakte de lokale politimyndigheder.

Medlemskab og oprettelse af bruger

Visse områder af Hjemmesiden kræver, at du opretter dig som bruger, eller du på anden måde udleverer personlige oplysninger om dig for at deltage i visse funktioner eller få adgang til visse Materialer eller Brugerindhold. Det er helt frivilligt, om du ønsker at afgive disse oplysninger, men hvis du vælger ikke at afgive oplysningerne, kan du ikke få adgang til visse Materialer eller Brugerindhold eller anvende visse funktioner på Hjemmesiden. Når du afgiver oplysninger til Hjemmesiden, accepterer du at afgive korrekte, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger og om nødvendigt at opdatere dem, så de vedbliver med at være korrekte og nøjagtige.

Når du opretter dig som bruger må vi sende dig administrative e-mails. Vi må også sende dig oplysninger vedrørende din konto. Med dit udtrykkelige samtykke må vi også sende dig salgsfremmende e-mails og opdateringer om vores Hjemmeside og ydelser. Du kan til enhver tid fravælge at modtage salgsfremmende e-mails ved at klikke på linket "Afmeld" nederst i en sådan e-mail eller ved at kontakte os via linket "Kontakt os", som du kan finde nederst på Hjemmesiden.

Hvis du opretter sig som bruger hos os, accepterer du, at du har ansvaret for alle eventuelle aktiviteter, der foretages på din konto og med dit password, og du accepterer, at du ikke vil sælge, overføre eller overdrage dit medlemskab eller medlemskabsrettigheder. Du er ansvarlig for at holde dit password fortroligt og for at begrænse adgang til din computer (eller anden enhed, som du tilgår Internettet fra), så andre ikke kan få adgang til de dele af Hjemmesiden, som er passwordbeskyttet ved at anvende dit navn helt eller delvist. Barefoot forbeholder sig ret til at lukke din konto eller på anden måde nægte dig adgang efter eget skøn uden varsel og uden ansvar.

Når du opretter dig som bruger, accepterer du, ved at sætte kryds i afkrydsningsboksen, at du har læst, forstået og accepteret Betingelserne og Politik om Behandling af Personlige Oplysninger (som begge opdateres fra tid til anden) ("Aftalen"). Det er ikke muligt at registrere et medlemskab, hvis du ikke accepterer disse Betingelser og nævnte politikker.

Konkurrencer og reklamekampagner

Konkurrencer og andre reklamekampagner ("Kampagner"), som tilbydes via Hjemmesiden, kan være reguleret af et andet regelsæt, som kan indeholde kvalifikationskrav som f.eks. en bestemt alder eller et bestemt geografisk område, betingelser, der regulerer Kampagnen, brug af Brugerindhold og offentliggørelse af hvordan dine personlige oplysninger kan anvendes. Det er dit ansvar at læse disse regler for at afgøre, om du vil og kan deltage i og/eller tilmelde dig, og for at klarlægge de gældende betingelser for Kampagnen. Ved at deltage i en Kampagne vil du være underlagt disse officielle regler, og du accepterer at overholde og rette dig efter sådanne regler og de pågældende sponsorers beslutninger.

Retningslinjer vedr. links

Barefoot giver dig en genkaldelig ret til at linke til Hjemmesiden, dog forudsat at din hjemmeside, eller tredjeparts hjemmesider, som linker til Hjemmesiden: (a) ikke skaber en ramme om eller opretter en browser eller et begrænset miljø omkring indholdet på Hjemmesiden eller på anden måde afspejler nogen del af Hjemmesiden, (b) ikke antyder, at Barefoot eller Hjemmesiden støtter eller er sponsor for den eller dens produkter, med mindre Barefoot har givet sit forudgående, skriftlige samtykke, (c) ikke fremlægger falske oplysninger om, eller nedgøre, belaste, eller på anden måde efter Barefoots skøn, skader Barefoot, deres produkter eller service, (d) ikke anvender Barefoots varemærker uden forudgående, skriftligt samtykke fra Barefoot, (e) ikke indeholder noget, som kan opfattes som frastødende, krænkende eller kontroversielt eller på anden måde stødende (efter Barefoots skøn), og (f) skal være ejet og kontrolleret af dig eller den person eller enhed, som placerer linket eller på anden måde gør det muligt for dig at indsætte sådan et link i henhold til disse Betingelser. Ved at linke til Hjemmesiden bekræfter du, at du overholder og vil blive ved med at overholde de ovenfornævnte retningslinjer vedrørende links.

Uanset hvad der ellers er angivet i disse Betingelser, forbeholder Barefoot sig ret til at forbyde, at der linkes til Hjemmesiden efter vores eget skøn, også selvom linket overholder retningslinjerne, der er beskrevet ovenfor.

Ansvarsbegrænsning

Hvor loven tillader det, afviser vi enhver garanti, udtrykkelige betingelser eller vilkår, der udtrykkeligt eller stiltiende er angivet ved lov, sædvane eller på anden måde. Vi påtager os intet ansvar for noget særskilt, indirekte, tilfældig, efterfølgende eller økonomisk tab i nogen form, der er forårsaget af, opstået som følge af eller i forbindelse med disse Betingelser.

Vi leverer indholdet af Hjemmesiden i god tro, men giver ingen garanti for, at indholdet er korrekt, komplet eller up-to-date og heller ikke, at Hjemmesiden ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder. Vi påtager os intet ansvar for din brug af indholdet på Hjemmesiden og sådan brug er udelukkende for egen risiko. Vi tager rimelige forholdsregler overfor at forhindre computervirus og/eller ondsindede programmer på Hjemmesiden, men vi påtager os intet ansvar herfor.

Informationer, der sendes via denne Hjemmeside, vil blive sendt gennem offentlige telekommunikationsnetværk. Vi giver ingen garantier for, at driften af denne Hjemmeside ikke vil blive forstyrret eller være fejlfri, og vi fralægger os alt ansvar i den forbindelse.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for materiale, der er leveret af eller indeholdt på en tredjeparts hjemmeside, som der linkes til eller fra på denne Hjemmeside, eller for sådan tredjeparts brug af personlige oplysninger.

Intet i disse Betingelser begrænser vores ansvar for personskade eller død.

Periode og ophør

Vi kan lukke din adgang til Hjemmesiden og dens ydelser med ikke mindre end 3 dages skriftlig varsel.

Alle ansvarsfraskrivelser, erstatninger og undtagelser i disse Betingelser gælder stadig, selvom Aftalen mellem os afsluttes og uanset grunden dertil.

Gældende lovgivning og tvister

Disse Betingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med engelsk lovgivning. Hvis der skulle opstå en tvist på baggrund af eller i forbindelse med disse Betingelser, skal du og vi være underlagt den engelske domstols enekompetence. Barefoot er dog berettiget til at bringe enhver tvist, som udspringer af eller i forbindelse med disse Betingelser, inklusiv ethvert spørgsmål om Betingelsernes eksistens, gyldighed eller opsigelse, for London Court of International Arbitration ("LCIA") under LCIA Regler. Hjemstedet for voldgiften skal være England og sproget skal være engelsk. Lovvalget skal være den materielle ret i England.

Diverse

Hvis Barefoot undlader at handle i forbindelse med, at du eller andre overtræder disse Betingelser, betyder det ikke, at Barefoot frafalder sine rettigheder i forbindelse med en sådan overtrædelse eller efterfølgende overtrædelser, og Barefoots rettigheder begrænses heller ikke. Barefoots frafald af rettigheder i forbindelse med disse Betingelser vil kun være gældende, hvis den er skriftlig og underskrevet af et autoriseret Barefoot kontor. Hverken handlemåde mellem parterne eller handelspraksis vil kunne ændre disse Betingelser.

Barefoot kan overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til disse Betingelser til enhver anden part på hvilket som helst tidspunkt og uden noget varsel. Disse Betingelser kan ikke overdrages af dig uden Barefoots forudgående skriftlige samtykke.

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser er ulovlig, ugyldig eller af nogen anden grund uanvendelig, så vil den bestemmelse blive anset for at være adskilt fra disse Betingelser og vil ikke påvirke de resterende bestemmelsers gyldighed og anvendelighed.

Kun du og vi har ret til at håndhæve disse Betingelser. Ingen tredjepart har ret til at håndhæve disse Betingelser, hverken i kraft af Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på anden måde. Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger.

Behandling af personoplysninger

Se alle oplysninger om vores Politik om Behandling af Personlige Oplysninger her.

Ændringer

Barefoot forbeholder sig retten til uden varsel og til enhver tid at opdatere eller ændre disse Betingelser for at overholde lovgivningen eller opfylde ændrede forretningskrav.

Alle opdateringer og ændringer vil blive slået op på Hjemmesiden og sådanne opdateringer og ændringer har virkning fra tidspunktet for offentliggørelse af de ændrede Betingelser på Hjemmesiden. Enhver opdatering og ændringer til disse Betingelser, som er foretaget efter din brug af Hjemmesiden, er ikke bindende for din tidligere brug.

Vi vil give dig meddelelse om materielle ændringer til disse Betingelser. Meddelelser om materielle ændringer har virkning fra tidspunktet for offentliggørelse af de ændrede Betingelser på Hjemmesiden, når du har modtaget en e-mail fra os, når Betingelserne bliver vist i forbindelse med login, når de ændrede Betingelser er accepteret af dig og/eller på anden måde meddelt af os. Hver gang du bruger Hjemmesiden, bør du gennemgå gældende Betingelser for brugen af denne Hjemmeside. Din fortsatte brug af Hjemmesiden efter vi har offentliggjort de opdaterede og ændrede Betingelser tilkendegiver, at du har accepteret at være bundet af Betingelserne.

Betingelserne er sidst opdateret den Januar 2016.